Médiatudományi Intézet

RSS

Freedom of Speech. The Unreachable Mirage

2013.07.05. 10:53

 

Freedom of speech

Koltay András összegyűjtött esszéi a szólás- és a sajtószabadság témaköreivel összefüggő elméleti kérdéseket boncolgatnak. A tanulmányok a vonatkozó jogesetek, bírósági határozatok és jogszabályok tükrében mutatják be e kérdéskörök problematikáját, és az európai jogi gondolkodásban kevésbé elterjedt elképzeléseket is megfogalmaznak, ily módon egyszerre hatnak az újdonság és a maradandóság erejével, kísérletet téve az európai és a tengerentúli, az esetek többségében nagyon nehezen összeegyeztethető szólásszabadság-felfogások közötti kapcsolódási pontok feltárására, ami egyrészt az amerikai és az európai jogi szakirodalom szintézisének megteremtését célozza, másrészt a kétféle felfogás alapján ugyanazokra a problémákra adható – többnyire különböző – válaszlehetőségek azonosítására szolgál.

A kiadvány a kiadó honlapján is megvásárolható.

Keresés